Disclaimer Kameleon Solar B.V.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt: Mei 2021

Alle rechten voorbehouden

Alle inhoud (teksten, illustraties, foto’s, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen) op de website van Kameleon Solar B.V. zijn beschermd door copyright. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kameleon Solar B.V. is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma’s of andere websites te integreren of om ze te gebruiken voor andere doelen. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.


Aansprakelijkheid

De website van Kameleon Solar B.V. is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Kameleon Solar B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website. Technische vraagstukken met potentiele veiligheidsrisico’s dienen niet te worden beantwoord met de informatie die op de website van Kameleon Solar B.V. wordt vermeld. Technische vraagstukken met potentiele veiligheidsrisico’s dienen direct te worden besproken met een bevoegde medewerker van Kameleon Solar B.V. met toegang tot de juiste gegevens.

Vragen over de disclaimer van Kameleon Solar B.V.

Heeft u vragen over de disclamer van Kameleon Solar B.V.? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar info@kameleonsolar.com.

© 2021 Kameleon Solar