Terug naar portfolio

De Volharding – ARTIS Amsterdam

Adres:
Plantage Kerklaan 38-40, Amsterdam, Nederland

Fotograaf:
Arjen Veldt, Elena ten Brink

Gegevens

PV oppervlakte: 160 m2
Aantal panelen: 156 stuks
Totale vermogen: ~ 20 kWp
Kleurtechniek: ColorBlast®
Leverdatum: November 2022
Opleverdatum: December 2022
Fase: Voltooid
Eigenaar: ARTIS
PV fabrikant: Kameleon Solar
Architect: VB erfgoed & architectuur
Dakdekker: Jobse B.V.
PV installateur: Solar Art
Leverancier Rheinzink en montagesysteem: Wentzel B.V.
E-installateur: Verweij Elektrotechniek
Aannemer: Nico de Bont | TBI


In een notendop

De Volharding is één van de 26 Rijksmonumenten op het terrein van ARTIS. Het afgelopen jaar is het gebouw op hoog niveau gerenoveerd en verduurzaamd. Deze verduurzaming past binnen de ambitie van ARTIS om in 2030 een park zonder ecologische voetafdruk te zijn. Kameleon Solar heeft voor de Volharding 156 zonnepanelen in de zink kleur van het dak geproduceerd op een maatvoering die past bij de zinken dakdelen. Dit is de eerste keer dat gekleurde zonnepanelen in het zicht op een Rijksmonument zijn toegepast en goedgekeurd zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit belangrijke project opent de deuren voor alle zinken daken met een beschermd aangezicht in Nederland die tot nu toe geen oplossing hadden om PV toe te passen.Duurzame Restauratie

De restauratie van rijksmonument de Volharding in dierentuin ARTIS te Amsterdam is succesvol afgerond. Het voormalige rijstpakhuis daterend uit 1866 is verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt. Om het aanzicht van het gebouw terug te brengen naar het ontwerp uit 1922 van architect Ouëndag is kleur- en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Bovendien zijn op het dak van het historische pand zonnepanelen in zink-kleur geplaatst.

Daarmee is de Volharding het eerste rijksmonument met zonnepanelen in dezelfde kleurstelling als het zinken dak. De restauratie is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Amsterdam (Monumenten en Archeologie) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De uitvoering is mogelijk gemaakt door overheidssubsidies en particuliere bijdragen.

Armillarium en natuurleien 

Het historische gebouw is ‘bekroond’ met een armillarium: een hemelbol voorzien van metalen ringen die de belangrijkste cirkels van de hemel voorstellen. Het object, symbool voor kennis en wetenschap, is een reconstructie van de bol die het pand vanaf 1886 sierde.

In de ring van het armillarium is een citaat aangebracht van Eli Heimans, belangrijk natuureducator uit de negentiende eeuw: “Wie werkte met liefde blijft leven. Wie gaf van zijn gaaf, heeft voor altijd gegeven”. De bitumen dakbedekking van de koepels is vervangen door natuurleien. Gebruik ervan is kwalitatief hoogwaardig en sluit volgens de initiatiefnemers beter aan bij de uitstraling van het monument.

Ambitie

De Volharding is toekomstbestendig gemaakt door het aanbrengen van onder meer isolatie, geïsoleerd monumentenglas en zonnepanelen. De verduurzaming past binnen de ambitie van ARTIS om in 2030 een park zonder ecologische voetafdruk te zijn.

Bij alle gebouwen en verblijven die worden gerenoveerd, werkt de oudste dierentuin van Nederland aan duurzaamheidsdoelen. Eerder dit jaar opende het gerestaureerde en vernieuwde ARTIS-Groote Museum (uit 1855).

Het Aquarium (uit 1882) is het volgende rijksmonument dat grootschalig gerestaureerd moet worden om het te behouden voor de toekomst. Daartoe is een fondsenwervingscampagne gestart. ARTIS kreeg in september het Restauratiefonds Compliment voor de restauratie en daarmee behoud van de vele monumenten ter plaatse.

ARTIS-kantoren

De Volharding behoort tot de 26 rijksmonumenten in ARTIS. In 1888 is het pand verbouwd tot Etnografisch Museum, later omgedoopt tot Zoölogisch Laboratorium voor de Universiteit van Amsterdam (1922). Sinds 1986 zijn in het gebouw ARTIS-kantoren gehuisvest. De hoge gierenvolière aan de westzijde is in 2003 geopend.PV Gegevens

Type 1

Maatvoering: 740 x 1380 mm
Gewicht: 24 kg
Cellen: 32 (4 x 8) monokristallijn 6'' cellen
Vermogen: 128 Wp
Technologie: ColorBlast®
Kleur: KSB E1025


Partners

© 2021 Kameleon Solar