Terug naar portfolio

Zon op Dijken

Locatie: Ritthem, Nederland
Oppervlakte PV: 93
Aantal panelen: 84
Tottal vermogen: 9500 Wp
Type zonnepaneel: ColorBlast Design
Datum oplevering: Juli 2020

Fase: Opgeleverd
Klant: Rijkswaterstaat
Architect: Jan Maurits van Linge - Xi Ontwerp
Installatie & montage: EVO Energie
Anders: TNO


Over Zon op Dijken
Zon op Dijken is een testlocatie waar Rijkswaterstaat en TNO onderzoek willen verrichten naar het effect van verschillende types zonnevelden op dijken in Nederland. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.Wij hebben in Nederland meer 17.500 km aan waterkerende dijken en een groot deel daarvan biedt gunstige omstandigheden voor het opwekken van zonne-energie en wordt verder niet gebruikt. Dergelijke dijken spelen echter een belangrijke rol in lokale ecosystemen en de effecten van een zonneveld op o.a. de langdurige erosie van een dijk moeten nog worden getest. Het project Zon op Dijken heeft als doel het effect van zonnevelden op dijken te onderzoeken, waarbij we kijken naar een aantal belangrijke punten:

– biodiversiteit
– erosie
– veiligheid
– onderhoud
– sociale impact
– en meer

ColorBlast is speciaal gekozen om de sociale impact op toeristen en bewoners te meten. Veel mensen klagen over de esthetiek van zonneveldenl; de mogelijkheid om er lokale kunstwerken of monumenten van te maken kan de acceptatie bij bewoners wellicht vergroten, misschien zelfs stimuleren.

Ontwerp proces
Architect Jan Maurits van Linge, van Xi Ontwerp, nam de taak op zich om het kunstwerk voor de drie ColorBlast-tableaus te ontwerpen. Jan Maurits bezocht ter inspiratie de site van Zon op Dijken en deed onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van ColorBlast als nieuw kunstmedium. Een hommage aan de Zeeuwse geschiedenis en om het effect van een figuratief ontwerp te testen, een portret van Michiel de Ruyter uit het Rijksmuseum werd gekozen als een van de kunstwerken. Geïnspireerd door de flora en fauna rondom Ritthem en om de mogelijkheid te onderzoeken om het zonneveld te ‘verbergen’, werd een tweede ontwerp opgesteld om het zonneveld te camoufleren en ook om enkele lokale vogels, een scholekster en een mus, te vertegenwoordigen. Voor dit ontwerp werd een herhalend, geometrisch vectorontwerp gebruikt voor de camouflageachtergrond en werden gevectoriseerde afbeeldingen van de vogels gemaakt in een subtiel, bruin kleurenpalet. Voor het derde ontwerp maakte Jan Maurits een abstracte impressie van de getijden om vorm te geven aan de onlosmakende verbinding tussen de zee en Nederland, met name Zeeland. Elk ontwerp brengt op zijn eigen manier een hommage aan de locatie van Zon op Dijken, maar stelt ook de grenzen van ColorBlast als medium op de proef.

Nieuw ColorBlast vertaalsoftware voor afbeeldingen
Voor het ontwerp van Michiel de Ruyter realiseerden we ons al snel dat hotspots een probleem zouden kunnen worden. Met vectorontwerpen is het gemakkelijker om de lichttransmissie over een ontwerp in evenwicht te brengen omdat er meestal minder kleuren bij betrokken zijn. Het ontwerp van Michiel de Ruyter gebruikte duizenden kleuren, het werd al snel teveel om met de hand te vertalen naar een PV-ontwerp. We ontwikkelden in korte tijd software die elke afbeelding vertaalt naar een hotspot-vriendelijk ontwerp. Het resultaat is een klein verlies aan contrast en helderheid, maar een enorme sprong voorwaarts in de veiligheid en levensduur van de PV-modules. De software die voor dit project is ontwikkeld, wordt nu gebruikt in vele andere projecten, en we hebben Jan Maurits te danken voor het verleggen van de grenzen wat betreft de mogelijkheden van het unieke medium ColorBlast.PV Gegevens

Module 1

Afmetingen 1046 x 1052
Gewicht ~ 24 kg
Wp ~110 Wp
Technologie ColorBlast Design
Cellen 36 (6 x 6) cellen
© 2021 Kameleon Solar